top of page

Valtuustoaloitteeni aistiärsykkeisen esteettömyyden turvaamisesta ja toteuttamisesta espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessaElokuinen kesäviikko on iloista aloittaa näillä uutisilla!


Espoon kaupunginhallitus käsittelee tänään helmikuussa (02/2018) jättämääni valtuustoaloitetta aistiärsykkeisen esteettömyyden turvaamisesta ja toteuttamisesta espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa.


Aloitteen allekirjoitti yhteensä 57 valtuutettua. Aloitteessani pyysin kaupunkia mm. selvittämään, millä tavalla aistiesteettömyys on tällä hetkellä huomioitu espoolaisessa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, sekä lisäksi suunnittelemaan, millä tavoin aistiesteettömyyttä voidaan tehostaa ja toteuttaa nykyisten, mutta erityisesti uusien varhaiskasvatus- ja opetusyksiköiden korjausten, yhdistämisten ja rakentamisten yhteydessä.


Ilokseni virkamiesten antamasta vastauksesta voi todeta, että aloite on jo nyt johtanut konkreettisiin toimenpiteisiin. Aloite tulee viralliseen valtuustokäsittelyyn Espoon valtuuston istuntoon 10.9.2018.


Tarkempaan vastaukseen voit tutustua täältä:Vastauksessa todetaan muun muassa:


Tulevaisuudessa hankinnoissa kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomioita akustoiviin kalusteisiin ja materiaaleihin, jotka mahdollistavat tilojen jakamisen ja pienryhmätoiminnan.


Henkilökunnan osaamista lisätään koulutuksilla, jotta työntekijät tunnistavat entistä paremmin aistiyliherkkien lasten tarpeet sekä toteuttavat varhaiskasvatustoimintaa ja muokkaavat oppimisympäristöä huomioiden aistiesteettömyys.


Nykytilanteessa on aistiherkkyys otettava huomioon hankintoja tehdessä ja lapsiryhmiä suunniteltaessa. Henkilökunnan lisäkoulutus ja tiedottaminen ovat tärkeitä lasten yksilöllisten tarpeiden huomioimiseksi ja toiminnan järjestämiseksi.


Espoon suomenkielisessä opetuksessa on kaksi koulutoimintaterapeuttia, jotka ovat toimineet tarvittaessa kaikkien oppilashuollon psykologien konsultaatioapuna ja 10.8.2018 alkaen myös erityisopettajien konsultaatioapuna liittyen myös aistiesteettömyyteen liittyvään tuen järjestämiseen.


Osaamisen kehittämisen kannalta Espoon suomenkielisessä opetuksessa ollaan parhaillaan laatimassa opettajien täydennyskoulutussuunnitelmaa opetuspäällikön toimesta. Opettajien osaamisen vahvistaminen ja kehittäminen aistiesteettömän opetuksen järjestämiseksi on tärkeää, jotta tulevaisuudessa oppilaan tuen tarpeisiin pystytään vastaamaan entistä laaja-alaisemmin niin yleisopetuksen luokissa kuin erityisopetuksen luokissakin.


Psykologien ajantasaista osaamista myös aistiherkkyyksien osalta arvioidaan kesäkuussa 2018 ja tarvittaessa täydennetään osaamisen kehittämissuunnitelmaa tämän osalta.


Päiväkotien ja koulujen suunnittelussa ja kalustamisessa huomioidaan aikaisempaa paremmin aistiesteettömyys. Henkilökunnan osaamisen lisäämisellä varmistetaan pedagogista toimintaa, joka huomioi aistiyliherkkyydestä kärsivien lasten tarpeet aikaisempaa paremmin.


Palaan aiheeseen vielä uudestaan, kun aloitteeni tulee Espoon valtuuston käsittelyyn ensi kuussa.


Haluan kuitenkin jo tässä vaiheessa sydämestäni kiittää Espoon virkamiehiä varsin perusteellisesta vastauksesta, ja ennen kaikkea siitä, että asia on otettu ja kohdattu vakavasti, ja että toimenpiteisiin aistiesteettömyyden parantamiseksi on ryhdytty jo nyt.


Tämän viikon aloituksesta tuli iloinen!

5 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page