top of page
  • Writer's pictureNoora Koponen

Uusi Espoo -tarinaEspoon kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen uuden Espoo-tarinan strategiaperustan.


Mielestäni ohjelma on varsin hyvä, ja siinä huomioidaan ilokseni erityisesti lapsiperheet, erityistukea tarvitsevat henkilöt, ikääntyvät, vammaiset, ympäristö sekä espoolaisten osallisuuden lisääminen. Itse tulen tekemään töitä espoolaisten hyvinvoinnin eteen mm. toimimalla Hyvinvoiva Espoo -ohjelmaryhmän varapuheenjohtajana.


Valtuuston istunnossa kuultiin monta hyvää ja tärkeää puheenvuoroa Espoo -tarinan sisällöstä. Omassa puheessani halusin nostaa esiin erityistukea tarvitsevat lapset perheineen, jotta heidänkin läsnäolonsa kuuluisi valtuustossa vihdoin.


Alla puheeni:

 

”Arvoisa puhemies, hyvät valtuutetut

Haluaisin myös itse nostaa Espoon strategiaperustasta esiin kaksi tärkeää tavoitetta:

Yksi: ”Varhaiskasvatus on laadukasta ja varhaiskasvatuksen osallistumisaste nousee. Varhaiskasvatuksen henkilömitoituksen nykytaso säilytetään.”


Tämä on erittäin tärkeä tavoite. Hyvä varhaiskasvatus rakentaa parhaimmillaan pohjan lapsen koko perheen tulevaisuudelle. Tämä on erityisen tärkeää muistaa etenkin tukea tarvitsevien lasten perheiden kohdalla. Erityislasten vanhemmat ovat usein väsyneitä, ja pelokkaitakin tulevaisuuden suhteen. Oikeanlainen, kannustava ja voimaannuttava varhaiskasvatus on tässä prosessissa enemmän kuin tärkeä tukipilari.


Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätöksissä viime kesäkuulta linjataan seuraavaa: ”Kun lapsi tarvitsee erityispedagogista tukea kokoaikaisesti ja jatkuvasti, tuki voidaan järjestää lapsimäärältään pienemmässä erityisryhmässä. Erityisryhmien riittävyydestä huolehditaan jokaisella palvelualueella lasten tuen tarpeiden mukaisesti.”


Tämä on tärkeä linjaus, jolla voidaan turvata paitsi varhaiskasvatuksen laatu, ja tätä kautta paras mahdollinen hyöty ja vaikuttavuus lapsen tulevaisuutta ajatellen, myös oikean henkilökuntamitoituksen määrä.


Toisena tärkeänä tavoitteena haluan nostaa esiin erityistukea tarvitsevien lasten kohdalla Espoo tarinan strategiasta seuraavan tavoitteen: ”Lisätään espoolaisten lapsi- ja perhepalveluiden toimivuutta.  Espoossa on toimiva varhaisen puuttumisen toimintamalli erityistä tukea tarvitseville ja lapsiperheille.”


On tärkeää, että erityistä tukea tarvitsevien lasten perheet mainitaan vihdoin Espoo- tarinassa. Tämä äänetön, mutta iso ryhmä, jää herkästi palvelupolkuja suunniteltaessa väliinputoajaksi. Esimerkiksi vammaisten lasten perheet voivat liian helposti ajatua ja joutua tilanteeseen, jossa he eivät ”kuulu kenellekään”. Perhe voi jäädä kokonaan ilman apua.


Kyseinen ongelma Espoossa on tunnistettu, ja siihen onkin nyt ensisijaisen tärkeää puuttua. Nyt tähän on erinomainen mahdollisuus, kun toimenpiteenä Espoo tarinassa mainitaan, että Espoossa on toimiva, varhaisen puuttumisen toimintamalli erityistä tukea tarvitseville ja lapsiperheille.”

8 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page