top of page
  • Writer's pictureNoora Koponen

Puhe Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulun uuden yhtenäiskoulun hankkeesta”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut


Kolme viikkoa sitten Espoon Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti hyväksyä hankesuunnitelman, jossa Nykyisten Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulujen tilalle halutaan rakentaa uusi Pohjois-Tapiolan koulu. Koulussa tulisi opiskelemaan noin tuhat oppilasta ja heidän lisäkseen työskentelemään noin 130 opettajaa. Koulu olisi valmistuttuaan siis Espoon Suurin yhtenäinen peruskoulu.


Uuteen Pohjois-Tapiolan kouluun tulisivat tilat myös yhdeksälle autisminkirjon lasten opetusryhmälle. Keskittämällä autismiopetus samaan yksikköön tavoitellaan toimivia tiloja kustannustehokkaasti. Kyseinen hanke on kehittynyt PPP-hankkeeksi, joka on malli, jossa kaupunki ulkoistaa rakennuttamisen ja rakennusten ylläpidon ja sen kustannukset pyritään määritelemään ennalta.


Viime viikolla selvisi, että kaupunki ei tarkalleen vielä tiedä, kuka hankkeen rakentamista valvoo niin, tai kuka rakennusta suunnittelee niin, että tarvittava aistiärsykkeettömyys ja aistiesteettömyys kyetään oikeasti toteuttamaan, vaikka käyttäjiä kuulemaan tullaankin.

Hanke huolestutti minua jo valmiiksi autismiopetusta ajatellen, mutta nyt vielä enemmän. Ei kais tässä mennä enemmän hinta, kuin toimivuus ja esteettömyys edellä?


Haluan muistuttaa, että Espoon kaupunki lupasi vastauksessaan viime helmikuussa jättämääni valtuustoaloitteeseen koskien aistiesteettömyyden parempaa toteutumista seuraavan:

”Espoo kiinnittää tulevaisuuden hankinnoissa aikaisempaa enemmän huomioita akustoiviin kalusteisiin ja materiaaleihin, jotka mahdollistavat tilojen jakamisen ja pienryhmätoiminnan. Päiväkotien ja koulujen suunnittelussa ja kalustamisessa huomioidaan aikaisempaa paremmin aistiesteettömyys.”


Edellä mainittu ei voi toteutua, jos kaupungilla ei ole tiedossa, kuka tai mikä taho valvoo, että tilat suunnitellaan ja toteutetaan oikeasti riittävän esteettömiksi. Suunnittelussa on kuunneltava käyttäjien lisäksi myös ammattilaisia, joiden työnkuvaan kuuluu aistiesteettömyyden ymmärtäminen, ja sen riittävä huomioiminen tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa, esimerkiksi apua tähän voi pyytää Autismi- ja aspergerliiton taholta, jonka konsultointi on pääosin maksutonta.


Tosiasia kuitenkin on, että sellaista tutkimustietoa ei tällä hetkellä ole, joka tukisi autismiopetuksen keskittämistä näin suureen yksikköön, ja tässä Espoo on nyt kulkemassa omaa polkuaan. Vastuu on silloin todella suuri siinä, että hanke osataan toteuttaa tasa-arvoisesti niin, että edelle eivät mene tilatehokkuus ja materiaalisäästöt.


Edelle on mentävä lasten ja nuorten terve, turvallinen, esteetön ja kaikenlaiset oppijat salliva ympäristö ja tila. Sellainen, jossa kenenkään ole huono olla.

Jätän valtuustolle seuraavan toivomuksen:


”Valtuusto toivoo, että Pohjois-Tapiolan ja Sepon koulun uuden yhtenäiskoulun hankkeessa pyritään varmistamaan aistiesteettömyyden toteutuminen käyttämällä tarvittaessa ulkopuolista apua, esimerkiksi Autismi- ja aspergerliiton konsultointia.”


Kiitos.”

3 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page