top of page
  • Writer's pictureNoora Koponen

Puhe lastensuojelun tärkeydestä”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut


Kuten aiemmissa puheenvuoroissa on tullut todettua, lastensuojeluilmoitusten ja lasten kiireellisten huostaanottojen, sekä sijoitusten määrä Espoossa on kasvamassa.


Vaikka vuoden 2018 budjettiin tehtiin lisäyksiä lasten ja nuorten terapia- sekä mielenterveyspalveluihin, on lastensuojelun työntekijöiden työmäärä, ja työn kuormittavuus huolestuttavaa.


Useinkaan hetki, jolloin lastensuojeluun otetaan yhteyttä, ei ole se hetki, kun tukea haetaan kriisiä ennakoivasti. Vanhemmilla on tapana sinnitellä viimeiseen asti, ennen kuin apua haetaan. Kun yhteydenotto lastensuojeluun sitten tulee, on tilanne kotona voinut jo kriisiytyä, jolloin avohuollon tukitoimenpiteet eivät enää välttämättä riitä.


Lastensuojelussa on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaalityöntekijää kohden oleva asiakasmäärä on sellainen, että ongelmatilanteet kyetään tunnistamaan, ja selvittämään, juuri kyseisen lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti.


Joskus avun tarve voi olla paremmin perhesosiaalityön kautta järjestyvää, tai erityistä tukea tarvitsevan lapsen kohdalla yhteistyössä vammaispalvelujen kanssa järjestyvää. Espoossa on viime aikoina ollut riskinä asiakkaan väliinputoaminen edellä mainittujen tahojen väliin, koska jokaisessa niistä on ollut ylikuormitusta. Asiakasta on saatettu yrittää sijoittaa väärän palvelun piiriin, koska omat resurssit, esimerkiksi lastensuojelussa, eivät ole riittäneet. Tämä voi osittain johtua juuri työntekijöiden ylikuormittumisesta, ja pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että lapsi tai perhe jää ilman tarvitsemaansa apua liian pitkäksi aikaa. Myös virkamiehet ovat myöntäneet ja tunnistaneet edellä mainitsemani ongelman.


Sen lisäksi, että asiakasmääriä tulee tarkastella uudestaan, on Lastensuojelun onnistumisen kehittämisessä tärkeää myös työntekijöiden kuuleminen, ja mahdollisten kehittämisideoiden vastaanottaminen. Hienona esimerkkinä tästä on helppo jälleen mainita lastensuojelun team Ahma, ja ilokseni tällä viikolla pilottina vammaispalveluissa aloittava Team Vampa. Team Vampa niin ikään, on pitkälti tulosta työntekijöiden, mutta myös palvelunkäyttäjien kokemuspohjaisesta tiedosta ja kehittämisideoista.


Yhteinen tahtomme varmasti kaikilla meillä täällä tänään on, että espoolainen lapsi saa kasvaa, ja kehittyä turvassa.


Suojellaan lasta, niin kuin lastensuojelun kuuluukin.”

3 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page