top of page
  • Writer's pictureNoora Koponen

Puhe henkilökunnan osallisuuden varmistamisesta päätöksenteossa Espoossa”Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut


 Poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla on mahdollista päästä vaikuttamaan espoolaisten arkeen juuri siellä, missä ihmiset ovat. Jotta ohjelmaryhmien hyötytavoitteissa onnistutaan mahdollisimman hyvin, tulee meidän tunnistaa paremmin espoolaisten tarpeita – kaikkien ihmisryhmien osalta.


Näiden tarpeiden tunnistaminen vaatii niin ammattitaitoa, kuin myös kokemuspohjaista tietoa siitä, mitä haasteita espoolaiset tällä hetkellä kohtaavat. Tai minkälaisia mahdollisuuksia he tarvitsisivat, esimerkiksi voidakseen itse huoltaa terveyttään entistä paremmin.


Espoon kaupungin henkilöstöllä on ensiarvoisen tärkeää käytännön tietoa siitä, mitä kehittämistarpeita toimialoilla on. Espoolaisten saamia palveluita, ja niissä onnistumista oikea-aikaisesti, ja oikein kohdennettuna, olisi tuon tiedon avulla mahdollista parantaa.


Tästä hyvänä esimerkkinä haluan mainita Espoon keskuksen lastensuojelun Team Ahman, jossa uuden toimintamallin lastensuojelun päivystykseen ja ensiarvioinnin tiimityöskentelyyn kehitti henkilökunta itse. Mallin avulla on pystytty vastaamaan paremmin paitsi lastensuojelulain vaatimuksiin, myös henkilöstön jaksamiseen ja työn laadun parantamiseen.


Uusien toimintamallien kokeilu ja käyttöönotto vaatii onnistuakseen kokemuspohjaista tietoa, niin sanottua hiljaista tietoa. Työntekijöiltä saatu palaute voi herkästi jäädä kuulematta, ja tästä syystä dialogisen vuorovaikutuksen merkitystä tulisi korostaa jokaisella toimialalla työntekijöiden, ja esimiesten välillä.


Teen toivomuksen, joka on jaettu teille nrolla 3., ja joka kuuluu;


Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki varmistaa henkilökuntansa aktiivisen osallisuuden poikkihallinnolliseen palveluiden kehittämiseen ja ongelmakohtien ratkaisuun. Kaupungilla on osaava henkilöstö, jolla on käytössään ajantasaista käytännön kokemusta, sekä tärkeää tietoa espoolaisten palvelutarpeesta. Henkilöstön ammattitaitoa kannattaa hyödyntää yhteisessä kehittämistyössä.”

 

Toivomukseni hyväksyttiin Espoon Kaupunginvaltuustossa yksimielisesti.

0 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page