top of page
  • Writer's pictureNoora Koponen

Neurokirjon tunnistaminen ja kuntoutus vankiloissa


Neurokirjon tunnistaminen ja kuntoutus vankiloissa ontuu ja se ei ole neurokirjon henkilöille oikein.


Vankiloissa neurokirjon henkilöiden määrä on korostunut. Monella heistä ei ole diagnoosia ollenkaan eikä diagnoosin saaneistakaan suuri osa saa hoitoa tai kuntoutusta.


Käsitteellä neurokirjo viitataan useisiin erilaisiin kehityksellisiin, neurobiologisiin ja neuropsykiatrisiin ominaisuuksiin, joihin kuuluvat mm. ADHD ja autismikirjo. Selvitysten mukaan esimerkiksi ADHD:n esiintyvyys aikuisvangeissa on yli 26 % ja nuorisovangeista 30 %. Jos tätä vertaa ADHD:n esiintyvyyteen koko väestössä, joka on n. 3 %, huomataan, että tässä on nyt jotain mihin tulisi kiinnittää huomiota.


Rikoksentekijöiden suuri määrä selittyy pitkälti ADHD:hen liittyvillä piirteillä, joita ovat mm. impulsiivisuus, elämyshakuisuus, tunnesäätelyn haasteet sekä usein samanaikaisesti esiintyvät käytös- ja päihdehäiriöt.


Siksi olisi äärimmäisen tärkeää, että meillä on vankiloissa toimiva järjestelmä, joka huomioi neurokirjon ihmisten erityistarpeet. Nykyisin aiheutuu aivan turhaan tilanteita, joissa neurokirjon vankien käyttäytymistä tulkitaan väärin.


Tämä voi johtaa merkintöihin rikkeistä tai jopa kurinpidollisiin toimiin, kun oikeasti tarjolla pitäisi olla tukea ja kuntoutusta, josta he pystyisivät hyötymään.


Asianmukainen kuntoutus tukee neurokirjon vangin paluuta siviiliin sekä pienentää rikoksen uusimisen riskiä. Oleellista on, että tarvittaessa kuntoutus jatkuu yksilöllisen kuntoutussuunnitelman mukaan myös vankilassa vietetyn ajan jälkeen. Vankilan jälkeiseen arjessa selviytymiseen vaikuttaa vahvasti muun muassa kyky impulsiivisuuden hallintaan sekä mahdollisuudet tarkkaavuuden, toiminnanohjauksen ja tunteiden säätelyyn. Myös stressinhallinta on yksi oleellinen tekijä, jota voidaan sopivalla kuntoutuksella edistää.


Neurokirjolaisen tunnistaminen ja ohjaaminen asianmukaiseen kuntoutukseen vankilaympäristössä pitää laittaa kuntoon. Samalla on tarkistettava, että kukaan ei tipahda tyhjän päälle vapauduttuaan. Suomessa on kuntoutusta, jonka tulokset ovat lupaavia. Nyt tuon kuntoutuksen asema tulee vakiinnuttaa.Siksi olen jättänyt asiasta kirjallisen kysymyksen eduskunnan puhemiehelle.

1 katselukerta0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page