top of page
 • Writer's pictureNoora Koponen

Minun pitkä lista


Ennakkoäänestys on alkanut tänään ja varsinainen vaalipäivä on ensi viikon sunnuntaina 2.4.2023.

Mitä lupaan tehdä, jos minut valitaan jatkokaudelle? Lupaan tehdä kaikkeni sen eteen, että turvallinen tulevaisuus rakennetaan aina lasten ja nuorten hyvinvoinnin ehdoilla.


Haluan varmistaa, että kuntoutuksen merkitys sosiaali- ja terveyspalveluiden valikoimassa vahvistuu mutta myös vakiintuu, ja että kuntoutusta on aidosti saatavilla myös ennaltaehkäisevästi.


Haluan olla rakentamassa yhteiskuntaa, jossa työelämä joustaa yksilön tarpeisiin, mahdollistaa työnteon elämäntilanteesta riippumatta ja kannustaa myös yrittäjyyteen. Työ on jokaisen oikeus.

Tässä minun pitkä listani:


Työ ja Talous:

 • Yrittäjyys ja työnteko turvaavat Suomen kasvun. Yrittäjän sosiaaliturvaa on edistettävä ja työntekijöiden palkkaamista helpotettava.

 • Hyvinvointi, osaaminen, ihmisoikeudet ja ympäristön suojelu luovat vakautta ja hyödyntävät talouskasvua.

 • Julkisen talouden kestävyys on varmistettava ja tasapainotus on toteutettava, mutta sitä on tarkasteltava kahden vaalikauden mittaisella ohjelmalla – ei heti leikaten.

 • Verotusta on kehitettävä vihreään suuntaan: haitoista on maksettava enemmän ja päästöttömyydestä vähemmän.

 • Työvoimapulassa on unohdettu tärkeä potentiaali: maahan muuttaneet ja osatyökykyiset. Tarvitsemme joustavampia ratkaisuja työmarkkinoille pääsemiseksi.

 • Suomi tarvitsee työperäistä maahanmuuttoa. Tarveharkinnasta on luovuttava ja kotoutumispalvelut saatava kuntoon.

 • Täsmätyökykyisyys ja palkkatuki on otettava vahvemmin käyttöön.

 • Perustulo helpottamaan loukkujen täyteistä ja monimutkaista sosiaaliturvajärjestelmää.

 • Joustavampi työelämän ja perheen yhteensovittaminen mahdollistettava.

 • Ansioturvan kesto sidottava suhdanteisiin tuomaan turvaa vaikeina aikoina ja tukemaan työllistymistä kun taloudella menee vahvasti.


Koulutus:

 • Varhaiskasvatukseen on saatava riittävä henkilöstömäärä. Lisäksi avustavaa henkilökuntaa hyödynnettävä kattavammin.

 • Perusopetuksen rahoitus turvattava ja vakautettava opetuksen laadun suojaamiseksi. Hankerahat ja vuoden mittaiset avustukset eivät nosta Suomea takaisin koulutuksen kärkimaaksi.

 • Ryhmäkoot eivät saa kasvaa ja jokaisen oppilaan tulee saada tarvitsemansa yksilöllinen tuki.

 • Erityisopettajia tarvitaan kouluihin lisää.

 • Oppimisrauha turvattava jokaiselle. Kiusaamisen ja kouluväkivallan kitkeminen, aistiesteettömyydestä huolehtiminen sekä turvallinen kouluympäristö estävät syrjäytymistä ja tukevat oppimista.

 • Kouluvalmentajien käyttö ja resurssin turvaaminen poissaolojen vähentämiseksi ja etenkin estämään täysi syrjäytyminen tai koulun kesken jääminen.

 • Koulupykologien määrä on turvattava.


Hyvinvointi

 • Sote-alan ammattilaisten työhyvinvointi ja työolot kuntoon. Jokaiselle työntekijälle on annettava mahdollisuus tehdä työtään ammattiylpeydellä ja täydellä osaamisellaan.

 • Otetaan käyttöön kuntoutustakuu ja nostetaan kuntoutuksen ammattilaiset lääkärien ja hoitajien rinnalle. Kuntoutus toimii yhtä aikaa sekä hoitona että ennaltaehkäisynä.

 • Moniammatillisen työn lisääminen esimerkiksi tiimimallin avulla mahdollistaa pääsyn oikeaan aikaan oikealle vastaanottajalle.

 • Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäiseviin palveluihin.

 • Matalan kynnyksen ja suoran avun mielenterveyspalveluita lisättävä.

 • Panostuksia kynnyksettömiin palveluihin.

 • Sosiaalityön tutkimusta lisättävä.

 • Tavoitteeksi asunnottomuuden poistaminen.

 • Huomoitava sosiaalihuollon merkitys ennaltaehkäisyssä sekä sosiaalityön rooli hyvinvoinnin tukena.


Lapset, nuoret ja perheet:

 • Erilaisten perhemuotojen huomioiminen lainsäädännössä sekä palvelu- ja etuusjärjestelmässä.

 • Lisää panostusta etsivään nuorisotyöhön.

 • Lastensuojelun resurssit ja valvonta on turvattava. Ennaltaehkäisevä työ puskettava voimakkaammin kärjeksi.

 • Erityisperheiden jaksamista ja hyvinvointia tuettava saavutettavilla tukitoimilla.

 • Jokaisella lapsella tulee olla mahdollisuus harrastaa mielekkäästi.

9 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page