top of page
  • Writer's pictureNoora Koponen

Aurinkoinen tervehdys Vihreiden kesäpäiviltä Hämeenlinnasta!


Oman puheenvuoroni pidin ihmisten kohtaamisen tärkeydestä:


Kaiken päätöksenteon keskiössä tulee olla terve ja turvallinen tulevaisuus sekä ihmisten yhdenvertaisuus, myös sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Ajattelin tänään ottaa puheenvuorooni näkökulman, jonka myötä ihmisten terveys, elämäntilanne ja hyvinvointi, sekä miten se voi näyttäytyä hyvinä ja huonoina hetkinä, on tullut itselleni tutuksi.


Ennen tätä uutta, nykyistä työtäni, toimin fysioterapeuttina terveysasemalla.

Perusterveydenhuollossa. Siellä työskentely on kaunistelematon läpileikkaus ihmisen elämän kirjosta. Ja ennen kaikkea, se on varsin realistinen. Työssä opin sen, että kohdatessa ihmisen kasvokkain ei voi valita, mikä elämänvaihe hänellä on tai miksi hän on täällä. Hän on tullut siksi, että tarvitsee apua.


Ihmisellä kipu voi tuntua fyysisenä tai henkisenä. Jollakin se voi aiheuttaa kokonaisvaltaisen elämänhallinnan menetyksen. Me päättäjinä kohtaamme päätöksillämme kaikki nuo ihmiset, vaikka emme tapaisikaan heitä ja mielestäni se on tärkeää muistaa.


Ihmisten hyvinvointia, työkykyä, aktiivisuutta ja osallisuutta on mahdollista tukea monin tavoin – ja moniammatillisesti. Ja siihen tämä hallitus sekä sosiaali- ja terveysvaliokunta tulee pyrkimään.


Vanhojen, jäykkien rakenteiden murtaminen ja uuden rakentaminen tuo sosiaali- ja terveydenhuollon kohti uusia mahdollisuuksia. Tämän myötä myös kentän työntekijöiden täyden potentiaalin hyödyntäminen voisi onnistua nykyistä paremmin. Tähän tuleva Sote- rakenneuudistus tarjoaa meille tilaisuuden, ja toivonkin, että hyödynnämme tässä ryhmämme vahvaa osaamista. Rakenneuudistus vaatii onnistuakseen poikkihallinnollista yhteistyötä.


Jokainen meistä voi tipahtaa tyhjän päälle. Silloin yhteiskunnan on kyettävä auttamaan ja tukemaan. Lapselle tai lapsen perheelle tuki voi olla kasvamisen ja kehittymisen ehto, jollekin taas päivittäinen tarve, mutta yhteistä kaikelle on se, että tuo tarve tulee tunnistaa ajoissa.Tämä hallitus tulee pyrkimään tähän mm. Lastensuojelun asiakasmitoutusta säätämällä.


Tuen ja avun tarve voi olla yksi vaihe elämässä, tai toisaalta voima, joka kannattelee jaksamaan.


On tärkeää muistaa, että tuki ja apu voi näyttäytyä monessa eri muodossa ja eri elämänvaiheessa. Mutta ne tunnistaakseen meidän täytyy pystyä, ja ehkä joskus malttaa kuunnella, kohdata ja ymmärtää.


Myös heitä, jotka ovat erilaisia kuin sinä tai minä.

1 katselukerta0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page