top of page
  • Writer's pictureNoora Koponen

Asetun ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi


Puolue on aina jäsentensä ja äänestäjiensä summa – ja sen ainoa keino säilyä elinvoimaisena on kyky kuulla, kohdata ja keskustella. Kun ihminen valitsee itselleen puolueen hän etsii tahoa, jossa voi kokea mahdollisuutta vaikuttaa ja tulla kuulluksi. Jossa keskusteltavat asiat koskettavat juuri minua ja minulle rakkaita ihmisiä.


Tässä kaikessa vihreät eivät enää ole onnistuneet. Liian usein olen saanut palautetta siitä ettei vihreitä koeta puolueena, joka tunnistaa juuri minun tarpeeni ja toiveeni tai ymmärtää elämäntilannettani. Emme ole olleet puolue joka kohtaa, keskustelee tai kuuntelee riittävästi.


Vihreät on koettu puolueena, joka pyrkii ohjeistamaan parempaan. Tai puolueena, josta voi olla vaikea löytää omaa paikkaansa iästä, sukupuolesta tai koulutustaustasta riippuen. Lopulta tämän kokemuksen myötä ihminen on menettänyt syyn olla enää vihreä.


Muutama vuosi sitten elin itse elämänvaihetta, jossa olin vasta eronnut kahden lapsen äiti. Esikoiseni erityislapsi, lähimmät isovanhemmat 500 kilometrin päässä. Olin avokuntoutuksen fysioterapeutti ja suurin huoleni päivittäin oli se, pärjäisimmekö me. Voisinko pitää työni ja kotimme, vaikka aikuisia oli enää yksi? Saisiko lapseni elää vammastaan huolimatta oikeudenmukaista ja turvallista, yhdenvertaista lapsuutta? Saisiko hän mahdollisuuden oppia? Olisiko yhteiskunta sellainen, joka huolehtisi minusta omaishoitajana, jos uuvun?


Töissä mietin asiakastani, jonka muistisairaus ei enää mahdollistanut yksin asumista. Onko hänellä kotona vielä turvallista? Olisiko minulla lupa hoitaa häntä riittävän pitkään jotta tietäisin, että terapian loppuessa olemme tilanteessa, jossa hän pärjää?


Minusta tuli vihreiden jäsen ja lopulta myös kansanedustaja, sillä koin tämän olevan puolue joka muistaa ihmiset. Mutta viimeisinä vuosina juuri he ovat viestikärjistämme kuitenkin hukkuneet.

Jos emme enää muista heitä, olemme epäonnistuneet. Jos viestimme ei kerro, että me välitämme.

Tämän haluan muuttaa.


Haluan olla rakentamassa puoluetta, joka koskettaa ihmistä kaupungista tai maaseudusta riippumatta. Puoluetta, jossa jokaisen elämäntilanteelle löytyy paikka.


Hyvinvointi ja terveys, koulutus, turvallisuus ja työllisyys koskettavat meistä jokaista. Ne ovat asioita jotka määrittävät sen millaiseksi arkemme rakentuu. Sillä perusturvallisuuden pohjalta teemme kaikkein keskeisimmät ratkaisumme. On muistettava,että paremman maailman rakentamiseen pystyy vain hyvinvoiva ihminen.


Tähän vihreiden on vastattava. Meidän on vahvistettava sosiaali- ja terveyspoliittista linjaa. Ymmärrettävä niiden kytkeytyminen talouspoliittisiin päätöksiin sekä yhteiskunnan kestävyyteen ja kantokykyyn. On luotava visio siitä, kuinka hyvinvoinnin rakenteet turvataan.


On puhuttava taloudesta ja sen vaihtoehdoista, kestävyyden rakentamisesta. Työstä ja sen tekijöistä. Tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta. On puhuttava ihmisille, mutta myös ihmisten puolesta – vain siten voimme olla äänestäjille uskottava vaihtoehto.


Tuki jota olen teiltä viime viikkoina saanut on ollut mielessäni ja sydämessäni. Siksi olen päättänyt asettua ehdolle puolueen varapuheenjohtajaksi. Olen käytettävissä puolueen uuden suunnan rakentamiseen ja vahvistamiseen.

25 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page